imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 1-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek na 2
Zarządzenie Nr 1-2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 2- 2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innyc
Zarządzenie Nr 2- 2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
Więcej »
Zarządzeie Nr 3 - 2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy.
Zarządzeie Nr 3 - 2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 5.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 5.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie nr 6.2020 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego......
Zarządzenie nr 6.2020 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego......
Więcej »
Zarządzenie Nr 7.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 7.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 4.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności za pobór wody
Zarządzenie Nr 4.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności za pobór wody
Więcej »
Zarządzenie Nr 8.2020 w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .....
Zarządzenie Nr 8.2020 w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .....
Więcej »
Zarządzenie Nr 9.2020 w sprawie zmiany zarządzenie nr 82 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachu
Zarządzenie Nr 9.2020 w sprawie zmiany zarządzenie nr 82 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie nr 10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok.
Zarządzenie nr 10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 11.2020 w sprawie wyznaczenia Administratora systemu Informatycznego
Zarządzenie Nr 11.2020 w sprawie wyznaczenia Administratora systemu Informatycznego
Więcej »
Zarządzenie Nr 12.2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo up
Zarządzenie Nr 12.2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo uprawnień....
Więcej »
Zarządzenie Nr 13.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandy
Zarządzenie Nr 13.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW
Więcej »
Zarządzenie Nr 14.2020 w sprawie upoważnienia proacowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności zwi
Zarządzenie Nr 14.2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
Więcej »
Zarządzenie Nr 15.2020 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 15.2020 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 16.2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności targowisko gminnego w związku
Zarządzenie Nr 16.2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności targowisko gminnego w związku z zagrożeniem epidemicznym .....
Więcej »
Zarządzenie Nr 17.2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiczn
Zarządzenie Nr 17.2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym...
Więcej »
Zarządzenie Nr 18.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania z wykonania budże
Zarządzenie Nr 18.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019r oraz rocznych sprawozdań......
Więcej »
Zarządzenie Nr 19.2020 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 r.
Zarządzenie Nr 19.2020 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 20.2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym urzędu Gminy.
Zarządzenie Nr 20.2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym urzędu Gminy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 21.2020 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zarządzenie Nr 21.2020 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Więcej »
Zarządzenie Nr 22.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu ds Wdrażania Strate
Zarządzenie Nr 22.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu ds Wdrażania Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 23.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 23.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 24.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instyt
Zarządzenie Nr 24.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - GBP za 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 25.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instyt
Zarządzenie Nr 25.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury -GOKSiR za 2019r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 26.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 26.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 27.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 - 2030
Zarządzenie Nr 27.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020 - 2030
Więcej »
Zarządzenie Nr 28.2020 w sprawie przedstawienie Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jst z
Zarządzenie Nr 28.2020 w sprawie przedstawienie Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jst za 2029r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 29.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok.
Zarządzenie Nr 29.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 30.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 30.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 31.2020 w sprawie najmu lokalu w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 31.2020 w sprawie najmu lokalu w drodze bezprzetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 32.2020 w sprawie ustalenia czynszu za najem lokalu.
Zarządzenie Nr 32.2020 w sprawie ustalenia czynszu za najem lokalu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 33.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 33.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 34.2020 w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego na najem lokalu.
Zarządzenie Nr 34.2020 w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego na najem lokalu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 35.2020 w sprawie powołania Komisji ds wyceny gruntów nabytych przez Gminę Goworowo n
Zarządzenie Nr 35.2020 w sprawie powołania Komisji ds wyceny gruntów nabytych przez Gminę Goworowo na mocy prawa.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 36.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 37.2020 w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworo
Zarządzenie Nr 37.2020 w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 38.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Pods
Zarządzenie Nr 38.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goworowie Panu Jackowi Dobrzyńskiemu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 39.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Pods
Zarządzenie Nr 39.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie Panu Pawłowi Jagielskiemu
Więcej »
Zarządzenie Nr 40.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 r.
Zarządzenie Nr 40.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41.2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nogawki, gm. Go
Zarządzenie Nr 41.2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nogawki, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 42.2020 w sprawi wyznaczenia zastepcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminn
Zarządzenie Nr 42.2020 w sprawi wyznaczenia zastepcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 43.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu gminy Goworowo do przyjmowania zgłos
Zarządzenie Nr 43.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu gminy Goworowo do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 44.2020 w sp[rawie upoważnienia pracownika Urzedu do prowadzenia czynności związanych
Zarządzenie Nr 44.2020 w sp[rawie upoważnienia pracownika Urzedu do prowadzenia czynności związanych ze sporzadzaniem aktów pełnomocnictwa....
Więcej »
Zarzadzenie Nr 45.2020 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 45.2020 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 46.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 ro.
Zarządzenie Nr 46.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 ro.
Więcej »
Zarządzenie Nr 47.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 47.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 48.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 48.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 49.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalne
Zarządzenie Nr 49.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 50.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r.
Zarządzenie Nr 50.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51.2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półroc
Zarządzenie Nr 51.2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze - jednostki kultury
Więcej »
Zarządzenie Nr 52.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarzadzania ryzykiem
Zarządzenie Nr 52.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarzadzania ryzykiem
Więcej »
Zarządzenie Nr 53.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o
Zarządzenie Nr 53.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy
Więcej »
Zarządzenie Nr 54.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r.
Zarządzenie Nr 54.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 55.2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej
Zarządzenie Nr 55.2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 56.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Kunin
Zarządzenie Nr 56.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 57.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Góry
Zarządzenie Nr 57.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Góry
Więcej »
Zarządzenie Nr 58.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Zaorze
Zarządzenie Nr 58.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Zaorze
Więcej »
Zarządzenie Nr 59.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie PGR Ponikiew Mała
Zarządzenei Nr 59.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie PGR Ponikiew Mała
Więcej »
Zarządzenie Nr 60.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Michałowo
Zarządzenie Nr 60.2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Michałowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 61.2020 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 61.2020 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 62.2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Damięty, gm. Go
Zarządzenie Nr 62.2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Damięty, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 63.2020 w sprawie zmiany zarządzenie Nr 111.2017 w sprawie wprowadzenia zasad ( polit
Zarządzenie Nr 63.2020 w sprawie zmiany zarządzenie Nr 111.2017 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości ....
Więcej »
Zarządzenie Nr 64.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrywaniawniosków o przyznanie nagrody Wój
Zarządzenie Nr 64.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrywaniawniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Goworowo w ramach lokalnego programu działania ....
Więcej »
Zarządzenie Nr 65.2020 w sprawie zmainy zarzadzenia nr 57.2020 w sprawie nabcia nieruchomości położo
Zarządzenie Nr 65.2020 w sprawie zmainy zarzadzenia nr 57.2020 w sprawie nabcia nieruchomości położonej w obrebie Góry.
Więcej »
Zarządzenie Nr 66.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok.
Zarządzenie Nr 66.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 67.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
Zarządzenie Nr 67.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
Więcej »
Zarządzenie Nr 68.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 68.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 69.2020 w sprawie realizacji przez Gminę Goworowo obowiązków w zakresie przeciwdziała
Zarządzenie Nr 69.2020 w sprawie realizacji przez Gminę Goworowo obowiązków w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania inf....
Więcej »
Zarządzenie Nr 70.2020 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków pochodzących z RFIL
Zarządzenie Nr 70.2020 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków pochodzących z RFIL na 2020rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 71.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 71.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 72.2020 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat .....
Zarządzenie Nr 72.2020 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat .......
Więcej »
Zarządzenie Nr 73.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2-020r
Zarządzenie Nr 73.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2-020r
Więcej »
Zarządzenie Nr 74.2020 w sprawie przekazania zmywarki
Zarządzenie Nr 74.2020 w sprawie przekazania zmywarki
Więcej »
Zarządzenie Nr 75.2020 w sprawie przyjęcia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie G
Zarządzenie Nr 75.2020 w sprawie przyjęcia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie nr 76.2020 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości
Zarządzenie nr 76.2020 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie Nr 77.2020 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Zakładzie Gospodarki
Zarządzenie Nr 77.2020 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Zakładzie Gospodarki komunalnej w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 78.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Zarządzenie Nr 78.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 79.2020 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2021- 2031
Zarządzenie Nr 79.2020 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2021- 2031
Więcej »
Zarządzenie nr 80.2020 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2021 r
Zarządzenie nr 80.2020 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2021 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 81.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r.
Zarządzenie Nr 81.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 82.2020 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo
Zarządzenie Nr 82.2020 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 83.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r
Zarządzenie Nr 83.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r
Więcej »
Zarządzenie Nr 84.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok
Zarządzenie Nr 84.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 85.2020 w sprawie instrukcja kancelaryjnej ...... dla jednostek oswiaty na terenie gm
Zarządzenie Nr 85.2020 w sprawie instrukcja kancelaryjnej ...... dla jednostek oświaty na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 86.2020 w sprawie przekazania sieci wodociągowej w Cisku
Zarządzenie Nr 86.2020 w sprawie przekazania sieci wodociągowej w Cisku
Więcej »
Zarządzenie Nr 87.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 87.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 88.2020 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 88.2020 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 89.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r.
Zarządzenie Nr 89.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 90.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok.
Zarządzenie Nr 90.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2020rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 91.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie .....
Zarządzenie Nr 91.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie .....
Więcej »
Zarządzenie Nr 92.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ........
Zarządzenie Nr 92.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ........
Więcej »
Zarządzenie Nr 93.2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w samochodach OS
Zarządzenie Nr 93.2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w samochodach OSP .....
Więcej »
Zarządzenie Nr 94.2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w ZGK
Zarządzenie Nr 94.2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w ZGK
Więcej »
Zarządzenie Nr 95.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 95.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2020 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 96.2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym w
Zarządzenie Nr 96.2020 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 97.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Pasiekach
Zarządzenie Nr 97.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Pasiekach
Więcej »
Zarządzenie Nr 98.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Kuninie
Zarządzenie Nr 98.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 99.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Goworowie
Zarządzenie Nr 99.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 100.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GBP w Goworowie
Zarządzenie Nr 100.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GBP w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 101.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GKSiR w Goworowie
Zarządzenie Nr 101.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GKSiR w Goworowie
Więcej »