imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2015

Uchwała Nr V/18/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 02 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Więcej »
Uchwała NrVI/19/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i w szkoleniach poża
Więcej »
Uchwała NrVI/20/15
Rady Gminy Goworowo w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
Więcej »
Uchwała NrVI/21/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Więcej »
Uchwała NrVI/22/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Więcej »
Uchwała NrVII/23/15
Rady Gminy Goworowo z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Więcej »
Uchwała VIII/24/15
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024
Więcej »
Uchwała VIII/25/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015r.
Więcej »
Uchwała VIII/26/15
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Więcej »
Uchwała VIII/27/15
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goworowo w 2015r."
Więcej »
Uchwała IX/28/15
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024
Więcej »
Uchwała IX/29/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015r
Więcej »
Uchwała IX/30/15
w sprawie powołania komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała IX/31/15
w sprawie przystąpienia do programu profilaktycznego pod nazwą: "B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony"
Więcej »
Uchwała nr X/32/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2014 rok
Więcej »
Uchwała nr X/33/15
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Więcej »
Uchwała nr X/34/15
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 20185-2024
Więcej »
Uchwała nr X/35/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015r.
Więcej »
Uchwała nr X/36/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2014
Więcej »
Uchwała nr X/37/15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2014
Więcej »
Uchwała nr X/38/15
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Więcej »
Uchwała nr X/39/15
w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XI/40/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeźno Kolonia
Więcej »
Uchwała nr XI/41/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeźno
Więcej »
Uchwała nr XI/42/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki
Więcej »
Uchwała nr XI/43/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisk
Więcej »
Uchwała nr XI/44/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnowo
Więcej »
Uchwała nr XI/45/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czernie
Więcej »
Uchwała nr XI/46/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Damięty
Więcej »
Uchwała nr XI/47/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo
Więcej »
Uchwała nr XI/48/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbądzek
Więcej »
Uchwała nr XI/49/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góry
Więcej »
Uchwała nr XI/50/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XI/51/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goworówek
Więcej »
Uchwała nr XI/52/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierwaty
Więcej »
Uchwała nr XI/53/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabowo
Więcej »
Uchwała nr XI/54/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk Mały
Więcej »
Uchwała nr XI/55/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Podmaście
Więcej »
Uchwała nr XI/56/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Stare
Więcej »
Uchwała nr XI/57/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Wielkopole
Więcej »
Uchwała nr XI/58/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jurgi
Więcej »
Uchwała nr XI/59/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo
Więcej »
Uchwała nr XI/60/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jemieliste
Więcej »
Uchwała nr XI/61/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobylin
Więcej »
Uchwała nr XI/62/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszewo
Więcej »
Uchwała nr XI/63/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kunin
Więcej »
Uchwała nr XI/64/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczka
Więcej »
Uchwała nr XI/65/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipianka
Więcej »
Uchwała nr XI/66/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinowo
Więcej »
Uchwała nr XI/67/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałowo
Więcej »
Uchwała nr XI/68/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nogawki
Więcej »
Uchwała nr XI/69/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica
Więcej »
Uchwała nr XI/70/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica Kolonia
Więcej »
Uchwała nr XI/71/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pasieki
Więcej »
Uchwała nr XI/72/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Mała
Więcej »
Uchwała nr XI/73/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia
Więcej »
Uchwała nr XI/74/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Duża
Więcej »
Uchwała nr XI/75/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Działy
Więcej »
Uchwała nr XI/76/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Kolonia
Więcej »
Uchwała nr XI/77/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Parcele
Więcej »
Uchwała nr XI/78/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szarłat
Więcej »
Uchwała nr XI/79/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczawin
Więcej »
Uchwała nr XI/80/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Struniawy
Więcej »
Uchwała nr XI/81/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Brzezińska
Więcej »
Uchwała nr XI/82/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Kunińska
Więcej »
Uchwała nr XI/83/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaorze
Więcej »
Uchwała nr XI/84/15
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabin
Więcej »
Uchwała nr XII/85/15
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej
Więcej »
Uchwała nr XIII/86/15
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024
Więcej »
Uchwała nr XIII/87/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 rok
Więcej »
Uchwała nr XIII/88/15
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020
Więcej »
Uchwała nr XIII/89/15
w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w miejscowości Szczawin gm. Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XIII/90/15
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
Więcej »
Uchwała nr XIII/91/15
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
Uchwała nr XIII/92/15
w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Goworowo " Zasłużony dla Gminy Goworowo"
Więcej »
Uchwała nr XIII/93/15
w sprawie nadania Odznaki Honorowej Gminy Goworowo "Zasłużony dla Gminy Goworowo"
Więcej »
Uchwała nr XIII/94/15
w sprawie nadania odznaki Honorowej Gminy Goworowo "Zasłużony dla Gminy Goworowo'
Więcej »
Uchwała nr XV/95/15
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024
Więcej »
Uchwała nr XV/96/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.
Więcej »
Uchwała nr XV/97/15
w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała nr XV/98/15
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała nr XV/99/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
Więcej »
Uchwała nr XV/100/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Goworowo na rok podatkowy 2016
Więcej »
Uchwała nr XV/101/15
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała nr XV/102/15
w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała nr XV/103/15
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczawinie
Więcej »
Uchwała nr XV/104/15
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała nr XV/105/15
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała nr XV/106/15
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XV/107/15
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goworowo na lata 2016-2021
Więcej »
Uchwała nr XVI/108/15
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2015-2024
Więcej »
Uchwała nr XVI/109/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.
Więcej »
Uchwała nr XVI/110/15
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
Więcej »
Uchwała nr XVI/111/15
w sprawie przystąpienia Gminy Goworowo do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Powiat Ostrołęcki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Więcej »
Uchwała nr XVI/112/15
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała nr XVII/113/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2015 r.
Więcej »
Uchwała nr XVII/114/15
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/88/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020
Więcej »
Uchwała nr XVII/115/15
w sprawie wrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Goworowo w Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Zaścianek Mazowsza" z siedzibą w Troszynie w okresie programowania 2015-2020
Więcej »
Uchwała nr XVIII/116/15
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
Więcej »
Uchwała nr XVIII/117/15
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2016
Więcej »