imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2010

ZARZĄDZENIE Nr 1/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 11 stycznia 2010 roku
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 2/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 11 stycznia 2010 roku
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 4/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 5/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 stycznia 2010 roku
w sprawie zmian maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminy Goworowo.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 6/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pokrzywnica, gmina Goworowo.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 7/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2010 roku
w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 9/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 marca 2010 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2009 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 11/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 12/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010 roku
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Goworowo nieruchomości gruntowych.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 15/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 7 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 16/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Smólnik, gmina Goworowo.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 18/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Goworowo nieruchomości gruntowych.


Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 20/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 5 maja 2010 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.


Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 22/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 23/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 25/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 27/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 28/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 lipca 2010 roku
w sprawie wynagrodzenia eksperta za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 31a/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 32/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 3 sierpnia 2010 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 33/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 11 sierpnia 2010 roku
w sprawie podziału środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 34/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 13 sierpnia 2010 roku
w sprawie wynagrodzenia eksperta za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 37/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 38/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 39/10
Wójta Gminy Goworowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Goworowo z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 40/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie i dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 41/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 42/10
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 43/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 7 października 2010 roku
w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 44/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 7 października 2010 roku
w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuninie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 45/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 11 października 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 46/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 5 listopada 2010 roku
w sprawie wynagrodzenia eksperta za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 47/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 48/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 59/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010 roku
zmieniające zarządzenie w spawie Regulaminu Pracy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 49/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 19 listopada 2010r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 50/10
Wójta Gminy Goworowoz dnia 14 grudnia 2010r
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu praw pracy wobec Wójta.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 51/10
Wójt Gminy Goworowo z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 52/10
Wójta Gminy Goworowoz dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 53/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2010 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 56/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r
w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 57/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 grudnia 2010r
w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 58/10
Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 grudnia 2010r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Więcej »