imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zamówienia, Konkursy, Przetargi » Przetargi
2012

271/1/2012
"Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo"
Więcej »
271/3/2012
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i Księdza Dulczewskiego"
Więcej »
271/4/2012
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Goworowie Nr działki: 126/1, 127/5 obręb Goworówek "
Więcej »
271/5/2012
"Modernizacja szkolnego placu zabaw w Kuninie"
Więcej »
271/6/2012
"Modernizacja szkolnego placu zabaw w Pasiekach"
Więcej »
271/7/2012
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Goworowo"
Więcej »
271/8/2012
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Goworowo - doposażenie bazy dydaktycznej"
Więcej »
271/9/2012
"Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 940 000,00 zł"
Więcej »
271/10/2012
"Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 940 000,00 zł"
Więcej »
271/11/2012
"Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w roku 2013"
Więcej »
Numer sprawy: 271/1/2012
"Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie"
Więcej »
Numer sprawy 271/1/2012
"Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie w latach 2013 - 2014"
Więcej »