imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2018

Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/259/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/259/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizacje zadania pn." Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami"
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/260/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/260/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2018 - 2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/261/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/261/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/262/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/262/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/263/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/263/18 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso.
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/264/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/264/18 w sprawie podziału Gminy Goworowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/265/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/265/18
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/266/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/266/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/267/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/267/18 w sprawie podziału Gminy Goworowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/268/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/268/18 w sprawie przyjecia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Goworowo w 2018r"
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/269/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/269/18 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/270/18
Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/270/18 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
Więcej »
Uchwała Rada Gminy Nr XLIX.271.18
Uchwała Rada Gminy Nr XLIX.271.18 zmieniająca uchwałę w spr. WPF Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.272.18
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.272.18 w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.273.18
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.273.18 zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.274.18
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.274.18 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn.Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc.Brzeźno,Goworowo,Szczawin z dojazdami
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.275.18
Uchwała Rady Gminy Nr XLIX.275.18 zmieniająca uchwałę w spr. powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr L.276.18
Uchwała Rady Gminy Nr L.276.18 zmieniająca uchwałę WPF Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr L.277.18
Uchwała Rady Gminy Nr L.277.18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr L.278.18
Uchwała Rady Gminy Nr L.278.18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr L.279.18
Uchwała Rady Gminy Nr L.279.18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr L.280.18
Uchwała Rady Gminy Nr L.280.18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.281.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.281.18 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 rok
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.282.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.282.18 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.283.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.283.18 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.284.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.284.18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.285.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.285.18 zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołękiemu na realizację zadania pn. Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.286.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.286.18 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r.
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.287.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.287.18 zmieniająca uchwałę Nr XXX.185.16 Rady Gminy
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.288.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.288.18 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI. 289.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI. 289.18 w spr. przyjęcia lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LII.290.18
Uchwała Rady Gminy Nr LII.290.18 zmieniająca uchwałę w spr. WPF Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LII.291.18
Uchwała Rady Gminy Nr LII.291.18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LII.292.18
Uchwała Rady Gminy Nr LII.292.18 w sprawie wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LII.293.18
Uchwała Rady Gminy Nr LII.293.18 w spr. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LI.294.18
Uchwała Rady Gminy Nr LI.294.18 uchylająca uchwałę w spr. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LII.295.18
Uchwała Rady Gminy Nr LII.295.18 w spr. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LII.296.18
Uchwała Rady Gminy Nr LII.296.18 w spr. określenia górnej stawki opłaty przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIII.297.18
Uchwała Rady Gminy Nr LIII.297.18 zmieniająca uchwałę w spr. WPF na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIII.298.18
Uchwała Rady Gminy Nr LIII.298.18 w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr III.299.18
Uchwała Rady Gminy Nr III.299.18 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Ostrołęka
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIII.300.18
Uchwała Rady Gminy Nr LIII.300.18 w spr. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIII.301.18
Uchwała Rady Gminy Nr LIII.301.18 w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.302.18
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.302.18 zmieniająca uchwałę w spr. WPF Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.303.18
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.303.18 w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.304.18 w
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.304.18 w spr. zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.305.18
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.305.18 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2018-2021
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.306.18
Uchwała Rady Gminy Nr LIV.306.18 zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LV.307.18
Uchwała Rady Gminy Nr LV.307.18 w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LV.308.18
Uchwała Rady Gminy Nr LV.308.18 w spr. uchwalenia Statutu Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LV.309.18 i
Uchwała Rady Gminy Nr LV.309.18 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LV.310.18
Uchwała Rady Gminy Nr LV.310.18 w spr. zwolnień w podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr L.311.18
Uchwała Rady Gminy Nr L.311.18 zmieniająca uchwałę w spr. wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LV.312.18
Uchwała Rady Gminy Nr LV.312.18 w spr. przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2018-2022
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LV.313.18
Uchwała Rady Gminy Nr LV.313.18 w spr. uchwalenia Programu współpracy Gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LV.314.18
Uchwała Rady Gminy Nr LV.314.18 w spr. ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LVI.315.18
Uchwała Rady Gminy Nr LVI.315.18 zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LVI.316.18
Uchwała Rady Gminy Nr LVI.316.18 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LVI.317.18
Uchwała Rady Gminy Nr LVI.317.18 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr LVI.318.18
Uchwała Rady Gminy Nr LVI.318.18 zmieniająca uchwałę w sp. WPF Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała Nr I.1.18
Uchwała Nr I.1.18 w spr. wyboru przewodniczącego RG
Więcej »
Uchwała Nr I.2.18
Uchwała Nr I.2.18 w spr. wyboru wiceprzewodniczącego RG
Więcej »
Uchwała Nr I.3.18
Uchwała Nr I.3.18 w spr. ustalenia wynagrodzenia wójta
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr II.4.18
Uchwała Rady Gminy Nr II.4.18 w spr. zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr II.5.18
Uchwała Rady Gminy Nr II.5.18 w spr. powołania składów osobowych stałych komisji
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr II.6.18
Uchwała Rady Gminy Nr II.6.18 w spr. powołania Komisji Skarg,wniosków i Petycji, określenia liczby członków i składu osobowego
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr II.7.18
Uchwała Rady Gminy Nr II.7.18 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr II.8.18
Uchwała Rady Gminy Nr II.8.18 w spr. wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr III.9.18
Uchwała Rady Gminy Nr III.9.18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr III.10.18
Uchwała Rady Gminy Nr III.10.18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr III.11.18
Uchwała Rady Gminy Nr III.11.18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr III.12.18
Uchwała Rady Gminy Nr III.12.18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.146.16 RG z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ....
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Nr III.13.18
Uchwała Rady Gminy Nr III.13.18 w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.14.18
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.14.18 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2018-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.15.18
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.15.18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2018
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.16.18
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.16.18 w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2018
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.17.18
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.17.18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »