imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2021

Uchwała Nr XXX/206/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo
Uchwała Nr XXX/206/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Więcej »
Uchwała Nr XXX/207/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021
Uchwała Nr XXX/207/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXX/208/21 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
Uchwała Nr XXX/208/21 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
Więcej »
Uchwała NR XXXI.209.21 w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Goworowie i nadania mu statutu
Uchwała NR XXXI.209.21 w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Goworowie i nadania mu statutu
Więcej »
Uchwała Nr XXXI.210.21 w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej
Uchwała Nr XXXI.210.21 w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej
Więcej »
Uchwała Nr XXXI.211.21 w sprawie przyjęcia
Uchwała Nr XXXI.211.21 w sprawie przyjęcia
Więcej »
Uchwała Nr XXXII.212.21 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Uchwała Nr XXXII.212.21 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Więcej »
Uchwała Nr XXXII.213.21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021
Uchwała Nr XXXII.213.21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXII.214.21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację
Uchwała Nr XXXII.214.21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej relacji Brzeźno - Pokrzywnica
Więcej »
Uchwała Nr XXXII.215.21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację
Uchwała Nr XXXII.215.21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568 W Goworowo - Tomasze - Rzekuń
Więcej »
Uchwała Nr XXXII.216.21 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
Uchwała Nr XXXII.216.21 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII.217.21 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Uchwała Nr XXXIII.217.21 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII.218.21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021
Uchwała Nr XXXIII.218.21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV.219.21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Uchwała Nr XXXIV.219.21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV.220.21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wyko
Uchwała Nr XXXIV.220.21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2020 r
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV.221.21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Uchwała Nr XXXIV.221.21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV.222.21 zmieniająca uchwałę w sprawie WP Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Uchwała Nr XXXIV.222.21 zmieniająca uchwałę w sprawie WP Gminy Goworowo na lata 2021-2031
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV.223.21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021
Uchwała Nr XXXIV.223.21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV.224.21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
Uchwała Nr XXXIV.224.21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV.225.21 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej n
Uchwała Nr XXXIV.225.21 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej niż przewidzianej w rocznym planie pracy komisji na 2021 rok
Więcej »