imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2021

Zarządzenie Nr 1.2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatkow jednostek na 2
Zarządzenie Nr 1.2021 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatkow jednostek na 2021r
Więcej »
Zarządzenie Nr 2.2021 w sprawie planu finasowego dochodów i wydatków z zakresu adm. rządowej....
Zarządzenie Nr 2.2021 w sprawie planu finasowego dochodów i wydatków z zakresu adm. rządowej....
Więcej »
Zarządzenie Nr 3.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych
Zarządzenie Nr 3.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych
Więcej »
Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych
Zarządzenie Nr 4.2021 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych
Więcej »
Zarządzenie Nr 5.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 5.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 6.2021 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej.
Zarządzenie Nr 6.2021 w sprawie ustalenia kwoty czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 7.2021 w sprawie przekazania kierownikom uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań..
Zarządzenie Nr 7.2021 w sprawie przekazania kierownikom uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań....
Więcej »
Zarządzenia Nr 8.2021 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
Zarządzenia Nr 8.2021 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 9.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 9.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 10.2021 w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza spisowego i utworzenia GBS
Zarządzenie Nr 10.2021 w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza spisowego i utworzenia GBS
Więcej »
Zarządzenie Nr 11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021 rok
Zarządzenie Nr 11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 12.2021 w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego do przedszkola
Zarządzenie Nr 12.2021 w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego do przedszkola
Więcej »
Zarządzenie Nr 13.2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .....
Zarządzenie Nr 13.2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli .....
Więcej »
Zarządzenie Nr 14.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 14.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 15.2021 w sprawie powołania komisji ds likwidacji środków trwałych w GOKSiR
Zarządzenie Nr 15.2021 w sprawie powołania komisji ds likwidacji środków trwałych w GOKSiR
Więcej »
Zarządzenie nr 16.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 16.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 17.2021 w sprawie powołania Komisji ds likwidacji środków trwałych w Szkole Podstawow
Zarządzenie Nr 17.2021 w sprawie powołania Komisji ds likwidacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Pasiekach
Więcej »
Zarządzenie Nr 18.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021r.
Zarządzenie Nr 18.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 19.2021 w sprawie upoważnienia pracownika Urzedu Gminy Goworowo do przyjmowania zgłos
Zarządzenie Nr 19.2021 w sprawie upoważnienia pracownika Urzedu Gminy Goworowo do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
Więcej »
Zarządzenie Nr 20.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu ds Wdrażania Strateg
Zarządzenie Nr 20.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu ds Wdrażania Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 21.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 21.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 22.2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozd
Zarządzenie Nr 22.2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów kierowników jedno. org.
Więcej »
Zarządzenie Nr 23.2021 w sprawie zmian zarządzenie Nr 76.2020 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityk
Zarządzenie Nr 23.2021 w sprawie zmian zarządzenie Nr 76.2020 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie Nr 24.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budże
Zarządzenie Nr 24.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu....
Więcej »
Zarządzenie Nr 25.2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2020r.
Zarządzenie Nr 25.2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2020r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 26.2021 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 26.2021 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 27.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 27.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 28.2021 w sprawie rozłożenia na raty należności za pobór wody i odprowadzania ścieków
Zarządzenie Nr 28.2021 w sprawie rozłożenia na raty należności za pobór wody i odprowadzania ścieków
Więcej »
zarządzenie Nr 29.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021rok
zarządzenie Nr 29.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 30.2021 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania samorządowej instytucji kultury
Zarządzenie Nr 30.2021 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania samorządowej instytucji kultury - GBP za 2020r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 31.2021 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania samorządowej instytucji kultury
Zarządzenie Nr 31.2021 w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania samorządowej instytucji kultury- GOKSiR za 2020r
Więcej »
Zarządzenie Nr 32.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jedno
Zarządzenie Nr 32.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 33.2021 w sprawie rozłożenia na raty należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
Zarządzenie Nr 33.2021 w sprawie rozłożenia na raty należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
Więcej »
Zarządzenie Nr 34.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 34.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 35.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021rok.
Zarządzenie Nr 35.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 36.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 37.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych w Szkole Pod
Zarządzenie Nr 37.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych w Szkole Podstawowej w Pasiekach
Więcej »
Zarządzenie Nr 38.2021 w sprawie nabycia nieruchomosci położonych w obrębie Dzbądzek, gm. Goworowo
Zarządzenie Nr 38.2021 w sprawie nabycia nieruchomosci położonych w obrębie Dzbądzek, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 39.2021 w sprawie nabycia nieruchmosci położonych w obrębie Damiety, gm. Goworowo
Zarządzenie Nr 39.2021 w sprawie nabycia nieruchmosci położonych w obrębie Damiety, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzeni Nr 40.20201 sprawie nabycia nieruchomosci położonych w obrębie Dzbądzek, gm. Goworowo
Zarządzeni Nr 40.20201 sprawie nabycia nieruchomosci położonych w obrębie Dzbądzek, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 41.2021 sprawie nabycia nieruchomosci położonych w obrębie Dzbądzek, gm. Goworowo
Zarządzenie Nr 41.2021 sprawie nabycia nieruchomosci położonych w obrębie Dzbądzek, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 42.2021 w sprawie umorzenia należności za pobór wody
Zarządzenie Nr 42.2021 w sprawie umorzenia należności za pobór wody
Więcej »
Zarządzenie Nr 43.2021 w sprawie najmu lokalu w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 43.2021 w sprawie najmu lokalu w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 44.2021 w sprawie ustalenia czynszu za najem lokalu.
Zarządzenie Nr 44.2021 w sprawie ustalenia czynszu za najem lokalu.
Więcej »
Zarządzenie Nr 45.2021 w sprawie przekazania sieci wodociągowej Smólnik
Zarządzenie Nr 45.2021 w sprawie przekazania sieci wodociągowej Smólnik
Więcej »
Zarządzenie Nr 46.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021rok.
Zarządzenie Nr 46.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2021rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 47.2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smólnik, gm.
Zarządzenie Nr 47.2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smólnik, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzeni Nr 48.2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smólnik, gm. G
Zarządzeni Nr 48.2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Smólnik, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzeni Nr 49.2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Goworówek, gm.
Zarządzeni Nr 49.2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Goworówek, gm. Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 50.2021 w sprawie ustalenia ogólnego schematu procedury kontroli przestrzegania zasad
Zarządzenie Nr 50.2021 w sprawie ustalenia ogólnego schematu procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 51.2021 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie
Zarządzenie Nr 51.2021 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie Goworowo na 2021r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 52.2021 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych
Zarządzenie Nr 52.2021 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych
Więcej »