imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Polityka wewnętrzna
Strategia Gminy

Misja i wizja
Misja i wizja Gminy Goworowo
Więcej »
Strategia Gminy
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020
Więcej »
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Goworowo na lata 2015-2020
Więcej »
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordacyjnego Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych oraz wzoru wniosku do WSPO
Więcej »
Strategie i programy realizowane przez GOPS
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Goworowo na lata 2006-2013
Więcej »
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Goworowo na lata 2014-2021
Więcej »
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2014-2021
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/273/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2014-2016
Więcej »
Program Wspierania Rodziny w Gminie Goworowo na lata 2014-2016
Więcej »
Uchwała Nr XLVI/274/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu na rzecz Osób Starszych w Gminie Goworowo na lata 2014-2021
Więcej »
Program na rzecz Osób Starszych w Gminie Goworowo na lata 2014-2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2016
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych oraz wzoru wniosku do WSPO
Więcej »
Wniosek
wniosek do Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Gminy Goworowo
Więcej »
zgłaszanie propozycji do WSPO
Więcej »