imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy » Wykaz dokumentów o ochronie środowiska
Odpady komunalne

Informacje dla wnioskodawcy (klienta)
Więcej »
Wzór oświadczenia
Więcej »
Wzór wniosku
Więcej »
Rejestr działalności regulowanej
Więcej »
Rejestr dzialaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr-działalności-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadów-komunalnych-od-właścicieli-nieruchomości-na-terenie-gminy-Goworowo-2018-r
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na tere
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie o
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci
Więcej »
zarządzenie Nr 37-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochr
zarządzenie Nr 37-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 - 2022 .....
Więcej »
Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i za
Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...)
Więcej »
Uchawła Nr XXII.165.20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworow
Uchawła Nr XXII.165.20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXIII.173.20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln
Uchwała Nr XXIII.173.20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele (...)
Więcej »
Uchwała Nr XXIII.174.20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie o
Uchwała Nr XXIII.174.20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
Więcej »
Uchwała Nr XXV.184.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opł
Uchwała Nr XXV.184.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII.196.20 odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letni
Uchwała Nr XXVIII.196.20 odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele ......
Więcej »