imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy
Wykaz dokumentów o ochronie środowiska

Uchwała Nr XXXIII/224/06
Rady Gminy Goworowo z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Goworowo na lata 2006 - 2011".
Więcej »
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Goworowo do roku 2011
Więcej »
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo do roku 2011
Więcej »
Uchwała Nr XXX/207/06
Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo".
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/114/08
Rady Gminy Goworowo z dnia 29 września 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo".

Więcej »
Wydobywanie kopalin.
Informacje dotyczące wydobywania kopalin w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/130/12
Rady Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019"
Więcej »
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXIV/209/13
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
RADY GMINY GOWOROWO z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Rejestr działalności regulowanej
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/285/14
z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
Więcej »
Uchwała Nr XLVIII/286/14
z dnia 25 września 2014r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Więcej »
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Informacja o odpadach
ZMIANA W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Więcej »
Uchwała nr XIX/118/16
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goworowo na lata 2016-2020
Więcej »
Uchwała nr XXXIV/210/17
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieru
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na tere
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie o
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowgo sposobu i zakresu świadczenia usług w
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Więcej »
Program ochrony śr.Goworowo 2019
Program ochrony śr.Goworowo 2019
Więcej »
prognoza oos do Programu oś Goworowo 2019
prognoza oos do Programu oś Goworowo 2019
Więcej »
zarządzenie Nr 37-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochr
zarządzenie Nr 37-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2019 - 2022 .....
Więcej »
Raport z konsultacji społecznych
Raport z konsultacji społecznych
Więcej »