imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarzadzenia 2018

Zarzadzenie Nr 1/2018
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarzadzenie Nr 2/2018
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek na 2018 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 3/2018
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 4/2018
w sprawie przekazania nakładów na stację uzdatniania wody w Brzeźnie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 5/2018
w sprawie przekazania nakładów na stację uzdatniania wody w Ponikwi Małej
Więcej »
Zarzadzenie Nr 6/2018
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i klas I szkół
Więcej »
Zarzadzenie Nr 7/2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok
Więcej »
Zarzadzenie Nr 8/2018
w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarzadzenie Nr 9/2018
w sprawie zmian składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 10/2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 11/2018
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Więcej »
Zarządzenie Nr 12/2018
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
Więcej »
Zarządzenie Nr 13/2018
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Goworówek, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 14/2018
Zarządzenie Nr 14-2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kaczka, gmina Goworowo
Więcej »
zarządzenie Nr 16/2018
Zarządzenie Nr 16-2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 17/2018
Zarządzenie Nr 17-2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2017 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 18/2018
Zarządzenie Nr 18-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Goworowo oraz sprawozdań rocznych
Więcej »
Zarządzenie Nr 19/2018
Zarządzenie Nr 19-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo
Więcej »
zarządzenie nr 20/2018
Zarządzenie Nr 20-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018rok.
Więcej »
zarządzenie nr 21/2018
Zarządzenie Nr 21-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 22/2018
Zarządzenie Nr 22- 2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 23/2018
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 24/2018
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Goworowo sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 25/2018
Zarządzenie Nr 25 /2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 26/2018
Zarządzenie Nr 26-2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 27/2018
Zarządzenie Nr 27-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 28/2018
Zarządzenie Nr 28-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 29/2018
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Goworowo w 2018 roku.
Więcej »
Zarządzenie Nr 30/2018
Zarządzenie Nr 30-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 31/2018
Zarządzenie nr 31-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2017
Więcej »
Zarządzenie Nr 32/2018
Zarządzenie Nr 32-2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
Więcej »
Zarządzenie Nr 33/2018
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kaczka, gmina Goworowo
Więcej »
Zarządzenie 34/2018
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 35/2018
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 36/2018
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizacje zadań publicznych.
Więcej »
Zarządzenie Nr 37/2018
Zarządzenie Nr 37-2018 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Więcej »
Zarządzenie Nr 38/2018
Zarządzenie Nr 38-2018 w sprawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 39/2018
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 40/2018
Zarządzenie Nr 40-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 41-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 41-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 42/2018
Zarządzenie Nr 42-2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
Więcej »
Zarządzenie Nr 43/2018
Zarządzenie Nr 43-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 44/2018
Zarządzenie Nr 44-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 45/2018
z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji środków trwałych
Więcej »
Zarządzenie Nr 46/2018
z dnia 08 sierpnia 2018r w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 47/2018
z dnia 08 sierpnia 2018r. w prawie przekazania środka trwałego
Więcej »
Zarządzenie Nr 48/2018
z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. oraz inf. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. GO
Więcej »
Zarządzenie Nr 49/2018
z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej i ustalenia regulaminu jej pracy
Więcej »
Zarządzeie Nr 50/2018
Zarządzenie Nr 50-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 51/2018
Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy w sprawie upoważnienia pracownika do przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
Zarządzenie Nr 52/2018
Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy w sprawie upoważnienia pracowników do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw
Więcej »
Zarządzenie Nr 53/2018
Zarządzenie Nr 53-2018 w sprawie zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Goworowo
Więcej »
Zarządzenie nr 54-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Zarządzenie nr 54-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 55 - 2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 55 - 2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 56-2018 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Zakładzie Gospodarki Ko
Zarządzenie Nr 56-2018 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Goworowie.
Więcej »
Zarządzenie Nr 57-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Zarządzenie Nr 57-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 58 - 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Zarządzenie Nr 58 - 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Więcej »
Zarządzenie Nr 59 - 2018 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Gminnym Ośrodku Kultu
Zarządzenie Nr 59 - 2018 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 60 - 2018 w sprawie wprowadzenia zasad politki rachunkowości w Gminnej Bibliotece Pub
Zarządzenie Nr 60 - 2018 w sprawie wprowadzenia zasad politki rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie
Więcej »
Zarządzenie Nr 61-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 61-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 62- 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Zarządzenie Nr 62- 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Więcej »
Zarz adzenie Nr 63
Zarządzenie Nr 63-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2018rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 64
Zarządzenie nr 64- 2018 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2019 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 65
Zarządzenie Nr 65-2018 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2019 - 2028.
Więcej »
Zarządzenie Nr 66/2018
Zarządzenie Nr 66-2018 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 67/2018
Zarządzenie Nr 67 - 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 68/2018
Zarządzenie Nr 68-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82-13 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości
Więcej »
Zarządzenie Nr 69/2018
Zarządzenie Nr 69-2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Więcej »
Zarządzenie Nr 70/2018
Zarządzenie Nr 70-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 71-2018
Zarządzenie Nr 71-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33-09 Wójta Gminy Goworowo z dnia 13 sierpnia 2009r w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy Goworowo.
Więcej »
Zarządzenie Nr 72-2018
Zarządzenie Nr 72-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 73-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018rok.
Zarządzenie Nr 73-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 74-2018
Zarządzenie Nr 74-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
Więcej »
Zarządzenie Nr 75-2018 zmieniające zarzadzenie w sprawie Regulaminu Pracy.
Zarządzenie Nr 75-2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 76-2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej i ustalenia regulami
Zarządzenie Nr 76-2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej i ustalenia regulaminu jej pracy.
Więcej »
Zarządzenie Nr 77-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 77-2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 78-2018 w spawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 78-2018 w spawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018 rok.
Więcej »
Zarządzenie Nr 79 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścis
Zarządzenie Nr 79 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 80 w spawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Goworowo
Zarządzenie Nr 80 w spawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Goworowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 81 w spawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w ZGK
Zarządzenie Nr 81 w spawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w ZGK
Więcej »
Zarządzenie Nr 82 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentryzacji stanu węgla kamiennego w budynku
Zarządzenie Nr 82 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu węgla kamiennego w budynku Przedszkola Samorządowego w Goworowie
Więcej »
Zarzadzenie Nr 83 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w zbiorniku na olej o
Zarządzenie Nr 83 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w zbiorniku na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Pasiekach
Więcej »
Zarządzenie Nr 84 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w zbiornikach na olej
Zarządzenie Nr 84 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w zbiornikach na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Goworowie i filii w Szczawianie
Więcej »
Zarządzenie Nr 85 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w zbiorniku na olej
Zarządzenie Nr 85 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w zbiorniku na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie
Więcej »
Zarządzenie Nr 86 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 86 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Więcej »
Zarządzenie Nr 87-2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w zbiorniku na o
Zarządzenie Nr 87-2019 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w zbiorniku na olej opałowy w budynku OER w Lipiance.
Więcej »
Zarzadzenie Nt 88-2019 w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej Goworowo - Szczawin - Daniłowo
Zarzadzenie Nt 88-2019 w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej Goworowo - Szczawin - Daniłowo
Więcej »
Zarządzenie Nr 89-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Zarządzenie Nr 89-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2018r.
Więcej »