imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Budżet Gminy
Opinie R.I.O.

Uchwała Nr 229/O/2008
Więcej »
Uchwała Nr 333/O/2009
Więcej »
Uchwała Nr 438/O/2010
Sądu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Goworowo na rok 2011 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Więcej »
Uchwała Nr 439/O/2010
Sądu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata
Więcej »
Uchwała Nr Os.64.2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goworowo, przyjętej w Uchwale Nr XVI/101/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.65.2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Goworowo na 2012 rok.
Więcej »
Uchwała Nr Os.438.2012
Więcej »
Uchwała Nr Os.439.2012
Więcej »
Uchwała Nr Os.359.2013
Więcej »
Uchwała Nr Os.564.2013
Więcej »
Uchwała Nr Os.565.2013
Więcej »
Uchwała Nr Os.37.2014
Więcej »
Uchwała Nr Os.36.2014
Więcej »
Uchwała Nr Os.142.2014
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013rok
Więcej »
Uchwała Nr Os.347.2014
Więcej »
Uchwała Nr Os.482.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na 2015-2024.
Więcej »
Uchwała Nr Os.483.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2015 r oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Więcej »
Uchwała Nr Os.15.2015
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goworowo, przyjętej w uchwale Nr IV/14/14 Rady gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fina
Więcej »
Uchwała Nr Os.16.2015
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Goworowo na 2015r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.178.2015
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.311.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Goworowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.438.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028.
Więcej »
Uchwała Nr Os.439.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżet
Więcej »
Uchwała Nr Os.56.2016
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goworowo, przyjętej w Uchwale Nr XVIII/116/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie WPF Gminy Goworowo na
Więcej »
Uchwała Nr Os.57.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Goworowo na 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr Os.284.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Goworowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.430.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2017-2028
Więcej »
Uchwała Nr Os.431.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budże
Więcej »
Uchwała Nr Os.37.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goworowo przyjętej w Uch. Nr XXX/183/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie W
Więcej »
Uchwała Nr Os.38.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Goworowo na 2017r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.155.2017
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 06 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.317.2017
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Goworowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.458.2017
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2018-2028.
Więcej »
Uchwała Nr Os.459.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2018r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu budże
Więcej »
Uchwała Nr Os.94.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goworowo, przyjętej w Uch. Nr XLV/257/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2017r. w spr. WPF
Więcej »
Uchwała Nr Os.95.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Goworowo na 2018r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.172.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy na 2017r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.339.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 września 2018r. w spr. wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Goworowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.420.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2018r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Nr Os.421.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2018r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2019 rok o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Więcej »
Uchwała Nr Os.40.2019
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gm. Goworowo przyjętej w Uch. Nr IV/16/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie WPF na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Nr Os.41.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Goworowo na 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr Os.117.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2019r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.302.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 września 2019r. w spr. wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Goworowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.371.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2019r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr Os.372.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2019r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budż
Więcej »
Uchwała Nr Os.26.2020
Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gm. Goworowo przyjętej w Uch. Nr IXVII/131/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie WPF na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr Os.27.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Goworowo na 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr Os.108.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 kwietnia 2020r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.242.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2020r. w spr. wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Goworowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020r.
Więcej »
Uchwała Nr Os.354.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Goworowo na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Więcej »
Uchwała Nr Os.353.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2021 - 2031
Więcej »
Uchwała Nr 3.j./121/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2021r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Goworowo przyjętej w Uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 grudnia 2020r.
Więcej »
Uchwała Nr 3.e./86/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2021r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goworowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
Więcej »