imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2009

ZARZĄDZENIE Nr 1/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 5 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 2/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 12 stycznia 2009 roku
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Goworowo.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 4/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2009 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2008 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 5/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 6/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 16 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 7/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 20 marca 2009 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Szczawin, gm. Goworowo.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 8/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 20 marca 2009 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Żabin i Nogawki, gm. Goworowo.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 9/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2009 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 10/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 2 kwietnia 2009 roku
w sprawie zaniechania realizacji zadań inwestycyjnych.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 11/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 6 kwietnia 2009 roku
w sprawie przekazania środka trwałego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 12/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 15 kwietnia 2009 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 13/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 21 kwiecień 2009 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 15/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2009 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 16/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 7 maja 2009 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Żabin, gm.Goworowo.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 18/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2009 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 19/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kruszewo, gm. Goworowo.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 20/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 21/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 22/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 1 czerwca 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goworowo przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 23/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 8 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2009 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 27/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2009 roku
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 28/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 31 lipca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2009 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 29/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 3 sierpnia 2009 roku
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 30/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 5 sierpnia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 31/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 5 sierpnia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 32/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 10 sierpnia 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 33/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy Goworowo.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 34/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borawe, gm. Rzekuń.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 35/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 24 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 37/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 7 września 2009 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin drzew oraz określenia zakresu jej działania.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 39/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2009 rok.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 40/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 41/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 23 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2009 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 42/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie przekazania środka trwałego znajdującego się w obrębie wsi Cisk.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 43/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie przekazania środka trwałego znajdującego się w obrębie wsi Szczawin.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 44/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2009 rok.

Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 45/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 4 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Więcej »
ZARZĄDZENIE Nr 46/09
Wójta Gminy Goworowo z dnia 14 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.
Więcej »