imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy » Kontrole
2011

Protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne
dot. wykorzystania przez UG dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Więcej »
Protokół z kontroli problemowej
dot. realizacji przez Wójta zadań administracji rządowej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego
Więcej »
Wystąpienie pokontrolne
dot. realizacji zadań administracji rządowej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego
Więcej »
Protokół z kontroli komplesksowej
dot. organizacji ŚDS w Czarnowie, stan zatrudnienia i kalifikacje zatrudnionej kadry oraz zakres świadczonych usług
Więcej »