imageimageimage

Ten serwis jest archiwalną wersją BIP Urzędu Gminy Goworowo zawierającą treści aktualne na dzień 30.06.2021r.
Aktualny serwis BIP znajduje się pod adresem: BIP.GOWOROWO.PL

niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Informacje ogólne » Charakterystyka gminy

Obszar gminy, struktura użytków i inne dane
Powierzchnia ogólna gminy: - 21909,4356 w tym:


- użytki rolne - 13556,0083


- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 7264,5867


- grunty zabudowane i zurbanizowane - 626,4693


- grunty pod wodami - 230,1057


- nieużytki - 213,3579


- tereny różne - 18,9077 .


Dane w hektarach.


Struktura użytków:


1. Użytki rolne. - 13556,0083


- grunty orne - 9571,0308


- sady - 21,9615


- łąki - 1543,1599


- pastwiska - 1783,9982


- grunty rolne zabudowane - 499,9846


- grunty pod stawami - 31,0501


- grunty pod rowami - 104,8232


2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 7264,5867


- lasy - 7088,9389


- grunty zadrzewione i zakrzaczone - 175,6478


3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 626,4693


- tereny mieszkalne - 72,1745


- tereny przemysłowe - 1,8620


- inne tereny zabudowane - 26,7782


- zurbanizowane tereny zabudowane - 3,2539


- tereny rekreacji wypoczynkowej - 3,5464


- tereny komunikacyjne:


- drogi - 411,6425


- tereny kolejowe - 107,2118


- tereny inne - 0


- użytki kopalne - 0


4. Grunty pod wodami - 230,1057


- morskimi - 0


- powierzchniowymi płynącymi - 151,7876


- powierzchniowymi stojącymi - 78,3181


5. Użytki ekologiczne - 0


6. Nieużytki - 213,3579


7. Tereny różne - 18,9077

Autor : 
Zredagował(a) : Jolanta Zalewska
Data wprowadzenia : 2008-04-15 13:46:15
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-23 09:59:23
Liczba wyświetleń : 277

Redaktor  Data modyfikacji 
Jolanta Zalewska  23.06.2020 09:54pokaż tą wersję
Jolanta Zalewska  21.04.2008 11:56pokaż tą wersję
Joanna Zembrzuska  15.04.2008 13:46pokaż tą wersję